Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΚαταγματα του χεριου

Τα κατάγματα του χεριού περιλαμβάνουν τα κατάγματα των μετακαρπίων οστών και τα κατάγματα των φαλαγγών των δακτύλων. Τα κατάγματα αυτά βασικά αντιμετωπίζονται με βάση τις γενικές αρχές θεραπείας καταγμάτων. Τα απαρεκτόπιστα, ή τα κατάγματα με μικρή παρεκτόπιση αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ακινητοποίηση, τα δε παρεκτοπισμένα ή τα ασταθή κατάγματα με οστεοσύνθεση.