Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΟστεοαρθριτιδα καρπου

Η οστεοαρθρίτιδα καρπού εμφανίζεται συνήθως μετά από σοβαρού τραυματισμούς όπως κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας και    κατάγματα σκαφοειδούς που δεν έτυχαν θεραπείας. Εμφανίζεται επίσης σε προχωρημένα στάδια άσηπτης νέκρωσης μηνοειδούς οστού. Πολύ συχνή μορφή οστεοαρθρίτιδας στη περιοχή είναι η οστεοαρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα. Οστεοαρθρίτιδα μεταξύ του των οστών του καρπού ( μείζων πολύγωνο) και 1ου μετακαρπίου . Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας στη περιοχή αντιμετωπίζεται όπως και στις άλλες περιοχές, δηλ συντηρητική θεραπεία στα αρχικά στάδια και χειρουργική σε προχωρημένα στάδια.