Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΤενοντοελυτριτιδες

Οι τενοντοελυτρίτιδες, δηλ οι φλεγμονές των τενόντων και των ελύτρων τους , κυρίως στους καμπτήρες τένοντες είναι αρκετά συχνές. Αιτίες συνήθως είναι η υπέρχρηση, αλλά και στα πλαίσια Ρευματοπάθειας. Η θεραπεία τους είναι ως επί το πλείστο συντηρητική με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, παγοθεραπεία και πιθανώς φυσιοθεραπεία. Αντίθετα δε, η σηπτική τενοντοελυτρίτιδα χρήζει άμεσης χειρουργικής θεραπείας για διάνοιξη του ελύτρου, πλύσιμο και ενδοφλέβια αντιβίωση.

Ιδιαίτερη μορφή στενωτικής τενοντοελυτρίτιδας είναι ο εκτινασσόμενος δάχτυλος. (Trigger finger). Εδώ υπάρχει πόνος στο δάκτυλο με περιορισμό της κίνησης η ποία ελευθερώνεται με αναπήδηση του δακτύλου. Στα αρχικά στάδια μπορεί να επιχειρηθεί συντηρητική θεραπεία, ή έκχυση Στεροειδών στο Α1-Pulley που εντοπίζεται το πρόβλημα. Συνήθως όμως η κατάσταση απαιτεί χειρουργική θεραπεία, όπου γίνεται διατομή του Α1- Pulley  και ελευθερώνεται ο τένοντας. Η επέμβαση διενεργείται υπό τοπική αναισθησία και δεν χρειάζεται εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο.

Άλλη ιδιαίτερη στενωτική τενοντοελυτρίτιδα είναι η De Quervain. Υπάρχει πόνος στην κερκιδική πλευρά του καρπού που επιδεινώνεται με τη κίνηση του αντίχειρα. Πρόκειται για στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των τενόντων του μακρού απαγωγού και του βραχύ εκτείνοντα τον αντίχειρα, καθώς περνούν κάτω από το 1ον διαμέρισμα των εκτεινόντων στο καρπό. Η θεραπεία είναι όπως ακριβώς και στις άλλες  στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες.