Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΕπιφυσιολισθηση μηριαιας κεφαλης

Η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής είναι πάθηση που εμφανίζεται πιο συχνά σε αγόρια  ηλικίας 14- 16 ετών και σε κορίτσια 12-14 ετών. Πρόκειται για διαχωρισμό της επιφυσιακής πλακάς με μετατόπιση του αυχένα του μηριαίου προς τα πάνω και έξω, με αποτέλεσμα η μηριαία κεφαλή ν φαίνεται μετατοπισμένη προς τα κάτω και έσω.

Picture1

Επιφυσιολίσθηση Μηριαίας Κεφαλής

Copy of efs6_xl-d6f238

Μέθοδος αξιολόγησης Επιφυσιολίσθησης

Αιτιολογικά ενοχοποιούνται ορμονικές διαταραχές με αποτέλεσμα την αδυναμία της σύνδεσης στη εν λόγο περιοχή. Στο 30% των περιπτώσεων αναφέρεται σαφές τραυματισμός (οξεία ολίσθηση)  ενώ  στις υπόλοιπες περιπτώσεις αναφέρονται πολλαπλοί μικροτραυματισμοί, που οδηγούν σε προοδευτική ολίσθηση.

Η διάγνωση τίθεται με την ακτινογραφία σε προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή.

images

Επιφυσιολίσθηση Μηριαίας Κεφαλής

images1

Επιφυσιολίσθηση Μηριαάις Κεφαλής

Η θεραπεία είναι χειρουργική και σκοπό έχει την διατήρηση της αιμάτωσης της μηριαίας κεφαλής, τη σταθεροποίηση της κεφαλής με διαυχενικές βίδες, και εάν είναι δυνατό την διόρθωση της παραμόρφωσης.

images2

Σταθεροποίηση με Διαυχενική Βίδα

untitled2

Ακτινογραφική Εικόνα Σταθεροποίησης με Διαυχενική Βίδα

Στο 20 % των περιπτώσεων η πάθηση εμφανίζεται και στο άλλο ισχίο, οπότε πάντοτε πρέπει να γίνεται έλεγχος  και στο άλλο ισχίο στους πάσχοντες.

imagesCAS53IOG

Επιφυσιολίσθηση και των δύο Ισχίων

Επιπλοκές της θεραπείας είναι η νέκρωση της κεφαλής ένεκα διαταραχής της αιμάτωσης, η χονδρόλυση της αρθρικής επιφάνειας και η εμφάνιση ραιβού ισχίου αν δεν γίνει διόρθωση παραμόρφωσης.