Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΟστεονεκρωση μηριαιας κεφαλης

Η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι μια σχετικά συχνή αιτία πόνου στο ισχίο. Ο πόνος είναι συνεχές και επειδεινώνεται με την φόρτιση και τις κινήσεις του ισχίου.

Η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι η πιο συχνή οστική νέκρωση. Αυτή οφείλεται στη διακόπη της αιμάτωσης σε κάποιο μέρος της μηριαίας κεφαλής. Αυτή  μπορεί να είναι μετατραυματική, μετά από υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου ή εξάρθρημα ισχίου, αλλά μπορεί να είναι  και ανάγγεια οστική νέκρωση ( avascular necrosis)  Στη  ανάγγεια νέκρωση αιτιολογούνται η λήψη υψηλών δόσεων στεροειδών, αιματολογικές διαταραχές , νόσος δυτών κλπ.

ΟΣ1α

Τμηματική Οστική Νέκρωση

Η οστική νέκρωση παρουσιάζει διάφορα στάδια, και στα αρχικά στάδια η απλή ακτινογραφία είναι αρνητική με αποτέλεσμα μόνο με τη μαγνητική τομογραφία ή το σπινθηρογράφημα οστών να μπορεί να τεθεί η διάγνωση.

imagesCAJSECH0

Μαγνητική Τομογραφία με εικόνα Αμφοτερόπλευρης Οστεονέκρωσης

Η πορεία της νόσου συνήθως οδηγεί στη τμηματική νέκρωση της κεφαλής, με συνοδό καθίζηση και απώλεια της σφαιρικότητας της, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας. Σπανιότερα, σε πολύ μικρής έκτασης νέκρωσης μπορεί να επαναγγειωθεί η κεφαλή με ίαση.

ΟΣ2α

Μή Σφαιρική Κεφαλή

Η θεραπεία της οστεονέκρωσης είναι βασικά χειρουργική και χωρίζεται  σε δύο κατηγορίες.

Στη πρώτη κατηγορία που περιλαμβάνει τα αρχικά στάδια και όσο ακόμα η κεφαλή παραμένει σφαιρική, γίνεται προσπάθεια επαναγγείωσης της κεφαλής.

AVN6

Οστική Νέκρωση με ακόμα σφαιρική κεφαλή

ΟΣ 4α

Διάνοιξη Οστικού καναλιού

 Παλαιότερα εφαρμοζόταν, και ακόμα εφαρμόζεται,  η τεχνική Core Decompression, δηλαδή η διάνοιξη οστικού καναλιού από τον αυχένα προς τη κεφαλή για αποσυμπίεση και δημιουργία αιμάτωσης.

Σήμερα οι πιο διαδεδομένες τεχνικές είναι η διάνοιξη οστικού καναλιού και τοποθέτηση αγγειούμενου οστικού μοσχεύματος, συνήθως από τη περόνη, για επούλωση και μεταφορά αίματος στη νεκρωτική περιοχή. (Τεχνικά δύσκολη επέμβαση μικροχειρουργικής τεχνικής). Η άλλη διαδεδομένη μέθοδος θεραπείας είναι η τοποθέτηση Τανταλίου (Tantalium) στη περιοχή της νέκρωσης. Τοποθετείται οστικός κοχλίας από ταντάλιου από τον αυχένα προς τη κεφαλή που φθάνει στο σημείο της νέκρωσης. Το ταντάλιου έχει οστεογεννητικές ιδιότητες και έτσι δίνεται η ευκαιρία επούλωσης .

ΟΣ 3α

Αγγειούμενο Μόσχευμα

σ 003

Τοποθέτηση Ράβδους Τανταλίου

Τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων είναι καλά.

Στη δεύτερη κατηγορία, που περιλαμβάνει πιο προχωρημένα στάδια με  πλέον μή σφαιρική κεφαλή, εφαρμόζεται κυρίως η ολική αρθροπλαστική ισχίου.

AVN 4

Οστική Νέκρωση με μή σφαιρική κεφαλή

IMG_0004

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου για αντιμετώπιση Οστεονέκρωσης