Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΚαταγματα στη Περιοχη Ποδοκνημικης Αρθρωσης

Τα κατάγματα αφορούν τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κνήμης, που προέρχονται από  άσκηση μεγάλης βίας, και τα κατάγματα των σφυρών, τα γνωστά αμφισφύρια κατάγματα που προέρχονται από στροφικό τραυματισμό. Η θεραπεία των καταγμάτων αυτών ακολουθεί των βασικούς κανόνες αντιμετώπισης καταγμάτων. Τα απαρεκτόπιστα κατάγματα θεραπεύονται συντηρητικά και τα περεκτοπισμένα κατάγματα  με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Τα πλέον συνήθη κατάγματα είναι τα αμφισφύρια κατάγματα, δηλ κάταγμα του έσω και του έξω σφυρού και κατά βάση η θεραπεία τους  είναι χειρουργική.

1. Σφυροδακτυλία/ Clow toes
2. Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα