Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΟστεοαρθριτιδα Ποδοκνημικης Αρθρωσης

Η οστεοαρθρίτιδα της ποδ/κής άρθρωσης δεν είναι αρκετά συχνή. Εμφανίζεται συνήθως σα μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα στα πλαίσια καταγμάτων στη περιοχή. Η θεραπεία στα αρχικά στάδια είναι συντηρητική, όπως σε άλλες αρθρώσει. Σε προχωρημένα στάδια η θεραπεία είναι χειρουργική, όπου ανάλογα της περίπτωσης γίνεται αρθρόδεση, ανοικτά ή αρθροσκοπικά, ή ολική αρθροπλαστική της ποδ/κής άρθρωσης.