Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΈσω Επικονδυλιτιδα (Golfer’s Elbow)

Η έσω επικονδυλίτιδα, πολύ πιο σπάνια από την έξω επικονδυλίτιδα , γνωστή σα Golfer’s Elbow, οφείλεται σε φλεγμονή στη περιοχή της κατάφυσης των καμπτηρών τενόντων του καρπού. Ο πόνος είναι στην έσω επιφάνεια του αγκώνα και επιδεινώνεται με ανύψωση βάρους όταν το χέρι βρίσκεται σε υπτιασμό. Η θεραπεία είναι βασικά η ίδια όπως στην έξω επικονδυλίτιδα.