Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSE



Σχαλιδωτικη Οστεοχονδριτιδα

Η σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα του αγκώνα είναι πάθηση που εμφανίζεται σε ηλικία 10-15 ετών και είναι 10 φορές πιο συχνή στα αγόρια παρά στα κορίτσια. Πρόκειται για οστεονέκρωση του υποχόνδριου οστού στον έξω κόνδυλο, που προοδευτικά ελευθερώνεται οπότε αποχωρίζεται είτε μερικώς , είτε πλήρως οπότε μιλάμε για ελεύθερο σώμα στην άρθρωση, που χρήζει αφαίρεσης αρθροσκοπικά.

Η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος και το στάδιο της πάθησης. Σε αρχικό στάδιο πριν την αποκόλληση μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με περιορισμό κινήσεων και παρακολούθηση. Αργότερα μπορεί να εφαρμοστεί προσπάθεια σταθεροποίησης ή τεχνική μικροκαταγμάτων αρθροσκοπικά,  ή ακόμα αφαίρεση του ελεύθερου σώματος.