Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΟστεοχονδροματωση

Η οστεοχονδρομάτωση είναι  σπάνια πάθηση του αρθρικού υμένα που προσβάλλει όλες τις αρθρώσεις. Αρκετά συχνά εμφανίζεται στα ισχία και γόνατα. Πρόκειται για καλοήθη μεταπλασία των  κυττάρων του αρθρικού υμένα σε χονδροκύτταρα που παράγουν   χόνδρο. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργία χόνδρινων ελευθέρων σωμάτων στην άρθρωση.

Η θεραπεία είναι  η αρθροσκοπική αφαίρεση  τους.

χόνδρο. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργία χόνδρινων ελευθέρων σωμάτων στην άρθρωση. Η θεραπεία είναι  η αρθροσκοπική αφαίρεση  τους.

untitled

Παρουσία οστεοχόνδρινων ελευθέρων σωμάτων

iqjan10_fig1_mag

Ακτινογραφία Οστεοχονδρομάτωσης