Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΡηξη Οπισθιου Χιαστου Συνδεσμου

Ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος ( ΟΧΣ) είναι ένας πολύ ισχυρός σύνδεσμος μέσα στο γόνατο που ελέγχει τη οπίσθια κίνηση της κνήμης ως προς το μηρό.

ΟΧΣ1

Η ρήξη του ΟΧΣ συμβαίνει σε σοβαρούς τραυματισμούς, συνήθως τροχαία ατυχήματα, αλλά επίσης και σε τραυματισμούς σε αθλητικές δραστηριότητες. Ευτυχώς η ρήξη του Ο.Χ.Σ. είναι αρκετά σπάνια ρήξη.

Picture1

Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

ΟΧΣ 2

Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

Η ρήξη του ΟΧΣ μπορεί να είναι μεμονωμένος τραυματισμός ή σε συνδυασμό με άλλες κακώσεις ( συνήθως τη λεγόμενη ρήξη της πίσω έξω ή σπανιότερα της πίσω έσω γωνίας).

Η διάγνωση της ρήξης του ΟΧΣ τίθεται από το ιστορικό του ασθενή και την κλινική εξέταση. Αυτή επιβεβαιώνεται με απλή ακτινογραφία υπό stress. Η μαγνητική ακτινογραφία υστερεί στη διάγνωση της ρήξης ιδιαίτερα σε χρόνιες ρήξεις διότι έχει πολύ χαμηλό ποσοστό αξιοπιστίας.

Οι αρχές αντιμετώπισης βασίζονται στο βαθμό αστάθειας του γόνατος, στις απαιτήσεις του ασθενή και στη συνύπαρξη ή όχι άλλων κακώσεων.

Η συντηρητική θεραπεία εφαρμόζεται σε μεμονωμένες ρήξεις χωρίς μεγάλη οπίσθια παρεκτόπιση και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών κηδεμόνων και έντονη φυσιοθεραπεία για ενδυνάμωση των μυών.

Χειρουργικής – αρθροσκοπικής αποκατάστασης χρήζουν οι μεμονωμένες ρήξεις όταν η οπίσθια μετατόπιση είναι αρκετή, δηλ συνήθως πάνω από 10 χιλ καθώς επίσης και οι συνδυασμένες κακώσεις. Η αποκατάσταση του ραγέντος ΟΧΣ γίνεται με τενόντιο μόσχευμα – όπως στη ρήξη ΠΧΣ- . Σε συνδυασμένες ρήξεις πρέπει επίσης να αποκατασταθούν και οι άλλες βλάβες.

imagesCA32I2RW

Αποκατάσταση Ρήξης
Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

WATER_s00167-005-0633-xfhc3

Αποκατάσταση Ρήξης
Οπίσθίου Χιαστού Συνδέσμου

Η μετεγχειρητική πορεία είναι περίπου η ίδια με αυτή μετά απο αποκατάσταση Ρήξης προσθίου Χιαστού Σύνδέσμου. Συνήθως όμως απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος.