Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΡηξη Πλαγιων Συνδεσμων Γονατος

Οι ρήξεις των πλαγίων συνδέσμων του γόνατος ( έσω ή έξω πλάγιος  σύνδεσμος) είναι αρκετά  συχνές και συμβαίνουν συνήθως σε αθλητικές δραστηριότητες. Συχνότεροι είναι οι τραυματισμοί του έσω παρά του έξω πλαγίου συνδέσμου.

Οι πλάγιοι σύνδεσμοι- ο έσω πλάγιος και ο έξω πλάγιος σύνδεσμος – σταθεροποιούν το γόνατο σε πλαγιο-πλάγιες κινήσεις. Έτσι λοιπόν οι ρήξεις αυτές προκαλούν πλαγιο-πλάγια αστάθεια. Δηλαδή το γόνατο  ανοίγει στην έσω ή στην έξω πλευρά ανάλογα με την ρήξη του έσω ή του έξω πλαγίου συνδέσμου.

ΕΠ 1

Οι τραυματισμοί αυτοί συχνά εμφανίζονται σε συνδυασμό με άλλες κακώσεις, οπότε η αντιμετώπιση τους γίνεται πιο σύνθετη. Οι τραυματισμοί  αυτοί χωρίζονται σε 3 βαθμούς.

1ου Βαθμού περιλαμβάνουν τραυματισμούς με  απλή διάταση του συνδέσμου

2ου Βαθμού περιλαμβάνουν τραυματισμούς με μερική ρήξη του συνδέσμου και

3ου βαθμού περιλαμβάνουν τραυματισμούς με πλήρη ρήξη.

ΕΠ 2

Μερική Ρήξη Πλαγίων Συνδέσμων

ΕΠ

Ρήξη έσω Πλαγίου Συνδέσμου

ΕΠ 3

Ρήξη έξω Πλαγίου Συνδέσμου

Οι μεμονωμένες ρήξεις των πλαγίων συνδέσμων κυρίως 1ου και 2ου βαθμού αντιμετωπίζονται πάντοτε συντηρητικά με ειδικό νάρθηκα και φυσιοθεραπεία. Ο νάρθηκας αυτός προστατεύει το γόνατο σε πλαγιο-πλάγιο επίπεδο και επιτρέπει την κίνηση του γόνατος. Εφαρμόζεται συνήθως για 4- 6  εβδομάδες και ταυτόχρονα ο ασθενής υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία.

protect_Co

Οι ρήξεις 3ου βαθμού αν είναι μεμονωμένες αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά με τον ίδιο τρόπο, όμως ενίοτε υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία αν η αστάθεια είναι σημαντική.