Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΣχαλιδωτικη Οστεοχονδριτιδα (Osteochondritis Dissecans)

Πρόκειται για μία σαφώς περιγεγραμμένη οστεονέκρωση συνήθως στην έξω πλευρά του έσω μηριαίου κονδύλου, η οποία όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα μέρη του γόνατος.

OCD5

Σχαλιδωτική Οστεοχονδρίτιδα

Βέβαια η σχαλιδωτική Οστεοχονδρίτιδα σπανιότερα εμφανίζεται και σε άλλες αρθρώσεις όπως ποδοκνημική άρθρωση, αγκώνας κλπ.

Η αιτία δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη, αλλά μάλλον πρόκειται για τραυματικής αιτιολογίας πάθηση, ή πολλαπλών επαναλαμβανομένων μικροτραυματισμών.

Η πάθηση ευτυχώς δεν είναι και τόσο συχνή και εμφανίζεται συνήθως σε έφηβους από 15- 20 ετών.

Έχουν περιγραφεί κυρίως 4 στάδια.

Στο 1ο στάδιο υπάρχει η οστεονέκρωση του οστού αλλά ο άνωθεν αρθρικός χόνδρος είναι ακέραιος.

Στο 2ον στάδιο ο αρθρικός χόνδρος αρχίζει να επηρεάζεται αλλά ακόμα δεν έχει αποκολληθεί πλήρως.

Στο 3ον στάδιο ο αρθρικός χόνδρος έχει αποκολληθεί πλήρως αλλά το νεκρωθέν τεμάχιο βρίσκεται ακόμα στη θέση του, και

στο 4ον και τελικό στάδιο το νεκρωθέν τεμάχιο ελευθερώνεται και βρίσκεται σαν ελεύθερο τεμάχιο στην άρθρωση.

OCD 8

Στάδια Σχαλιδωτικής Οστεοχονδρίτιδας

Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφικό έλεγχο. Στα αρχικά στάδια όμως, η βλάβη μπορεί να μην φανεί οπότε διενεργείται μαγνητική τομογραφία (MRI).

OCD6

Ακτινογραφία με Σχαλιδωτική Οστεοχονδρίτιδα Γόνατος

OCD 7

Μαγνητική Τομογραφία με Σχαλιδωτική Οστεοχονδρίτιδα Γόνατος

Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο και το μέγεθος της βλάβης. Στο αρχικό στάδιο και σε σταθερό τεμάχιο, όπου ο άνωθεν χόνδρος είναι ακόμα ακέραιος μπορεί να εφαρμοστεί συντηρητική αγωγή με αποχή από αθλητικές δραστηριότητες. Άλλη πιθανή επιλογή είναι αρθροσκοπική διάνοιξη οπών (τρυπανισμοί) – Drilling – για αύξηση αιμάτωσης και δημιουργία υποτυπώδους χόνδρου.

Σε πιο προχωρημένα στάδια η θεραπεία είναι χειρουργική- αρθροσκοπική . Γίνεται προσπάθεια συγκράτησης του οστικού τεμαχίου με διάφορους τρόπους. (Βλέπε χειρουργικό video).

OCD4

Σταθεροποίηση Οστικού τεμαχίου με ειδικές Καρφίδες (Darts)

Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, δηλαδή το οστικό τεμάχιο δεν είναι βιώσιμο, τότε μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική των μικροκαταγμάτων, ή γίνεται αντικατάστασης του με τη μέθοδο της οστεομεταμόσχευσης οστεοχόνδρινων κυλίνδρων ( OATS/ Mosaic Plasty)

( Βλέπε παθήσεις γόνατος/ χόνδρινες βλάβες).

OCD 1

Ελεύθερο τεμάχιο απο Σχαλιδωτική Οστεοχονδρίτιδα

Τεχνική Μικροκαταγμάτων

Τεχνική Μικροκαταγμάτων

Οστεοχόνδρινος Κύλινδρος

Οστεοχόνδρινος Κύλινδρος

Τεχνική OATS

Τεχνική OATS