Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSE



Χονδρινες Βλαβες

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου είναι μία αιτία πόνου στο γόνατο.

Ο αρθρικός χόνδρος, ο οποίος καλύπτει τα οστά μίας άρθρωσης για να μην τρίβονται μεταξύ τους στη κίνηση, αποτελείται από υαλώδη χόνδρο. Αυτός είναι άσπρος με γυαλιστερή επιφάνεια και πάχος μερικά χιλιοστά, έτσι που να επιτρέπει την κίνηση στις αρθρώσεις.

Φυσιολογικός Χόνδρος 1

Φυσιολογικός Χόνδρος

Χονδρομαλάκυνση

Χονδρομαλάκυνση

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου είναι πολύ συχνές. Σε νέα άτομα αυτές είναι συνήθως τραυματικής αιτιολογίας και μπορεί να συναντώνται είτε σα μονήρης, είτε σαν διάχυτές και ακόμα σε συνδυασμό με συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος (αστάθεια). Σε ηλικιωμένους ασθενείς, αυτές βρίσκονται στο πλαίσιο της εκφυλιστικής αρθρίτιδας σα πρώιμο στάδιο της Οστεοαρθρίτιδας. Αυτές οι βλάβες χωρίζονται σε 4 στάδια ανάλογα του βάθους τους.

Χόνδρινη βλάβη 2ου-3ου Βαθμού

Χόνδρινη βλάβη 2ου-3ου Βαθμού

Χόνδρινη Βλάβη 3ου Βαθμού

Χόνδρινη Βλάβη 3ου Βαθμού

Χόνδρινη βλάβη 4ου Βαθμού (ακάλυπτο Υποχόνδριο οστου)

Χόνδρινη βλάβη 4ου Βαθμού (ακάλυπτο Υποχόνδριο οστου)

Τα συμπτώματα που προκαλούν οι χόνδρινες βλάβες είναι ο πόνος στο γόνατο, κυρίως σε συνδυασμό με κίνηση, ύδραρθρο δηλαδή συλλογή υγρού ενδοαρθρικά, σπάνια δε αίσθημα κλειδώματος ή μαγκώματος του γόνατος. Βέβαια αυτά εξαρτώνται από το μέγεθος και το στάδιο της βλάβης.

Πλήρες Αποκόλληση Χόνδρου

Πλήρες Αποκόλληση Χόνδρου

Η διάγνωση της χόνδρινης βλάβης τίθεται συνήθως με την διεξαγωγή μαγνητικής τομογραφίας (MRI), και επιβεβαιώνεται αρθροσκοπικά.

Η θεραπεία των χόνδρινων βλαβών είναι δύσκολη, βασικά αρθροσκοπική και εξαρτάται από το στάδιο και την έκταση της βλάβης. Σε επιφανειακές βλάβες γίνεται συνήθως αρθροσκοπικός καθαρισμός και χονδροπλαστική.

Σε βλάβες που φθάνου μέχρι το υποχόνδριο οστού ( στάδιο 4), εφαρμόζεται επιπλέον η τεχνική των μικροκαταγμάτων, δηλ η δημιουργία μικρών οπών ( τρυπανισμών ) για τη διέλευση αίματος και δημιουργία ινοχόνδρινου στρώματος για επούλωση. Αυτή είναι μία απλή τεχνική που επιτρέπει τη δημιουργία υποτυπώδη χόνδρου.

Τεχνική Μικροκαταγμάτων

Τεχνική Μικροκαταγμάτων

Μικροκατάγματα

Μικροκατάγματα

 Σε νεότερους ασθενείς, όπου η βλάβη δεν είναι σε μεγάλη έκταση εφαρμόζεται η τεχνική της μεταμόσχευσης οστεοχόνδρινων κυλίνδρων που λαμβάνονται από άλλο σημείο του γόνατος από μη φορτιζόμενη επιφάνεια. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή σα Mosaic Plasty ή σαν OATS (Osteochondral Autograft Transfer System ). Η τεχνική αυτή μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά, και μειονέκτημα είναι ο περιορισμένος αριθμός κυλίνδρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οστεοχόνδρινος Κύλινδρος

Οστεοχόνδρινος Κύλινδρος

Τεχνική OATS

Τεχνική OATS

Τεχνική Μεταμόσχευσης Οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (OATS)

Αρθροσκοπική Εικόνα Τεχνικής Μεταμόσχευσης οστεοχόνδρινων Κυλίνδρων (OATS)

Άλλη τεχνική είναι η τεχνική AMIC ( Autologus Matrix Induced Chondrogenesis) στην οποία μετά τη τεχνική των μικροκαταγμάτων τοποθετείται μία αλοιφή στη περιοχή. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου δεν παρέχουν σαφή υπεροχή έναντι των μικροκαταγμάτων, τουλάχιστο ως προς τη ποιότητα του δημιουργηθέντα χόνδρου.

Επιπλέον σήμερα εφαρμόζεται επίσης η τεχνική της μεταμόσχευσης Χονδροκυττάρων Στη τεχνική αυτή, ACT( Autologus Chondrocytes Transplantation), γίνεται λήψη χονδροκυττάρων σε μία πρώτη απλή αρθροσκόπηση του γόνατος, το υλικό στέλλεται για αναπαραγωγή χονδροκυττάρων, τα οποία τοποθετούνται στη περιοχή της βλάβης σε δεύτερο χειρουργείο.

Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων

Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται μόνο σε έλλειμμα χόνδρου. Όπου υπάρχει επιπρόσθετα και έλλειμμα υποχόνδριου οστού, τότε πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα, και κατόπιν η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων

 

Η μετεγχειρητική πορεία μετά από τη πλέον συνηθισμένη επέμβαση της τεχνικής Μικροκαταγμάτων έγκειται στη βάδιση με μερική φόρτιση, δηλαδή βάδιση με βακτηρίες μασχάλης ( πατερίτσες) για χρονικό διάστημα περίπου 6 εβδομάδων και ακολούθως προοδευτική φόρτιση. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθούν ενδοαρθρικές ενέσεις υαλλουρονικού οξέως ή και επιπρόσθετα δισκία Χονδροϊτίνης/ Γλυκοζαμίνης από το στόμα.