Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΚυφωση

Κύφωση είναι η αυξημένη καμπυλότητα της κύρτωσης της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αυτή εμφανίζεται σε διάφορες μορφές. Η πιο συχνή μορφή κύφωσης είναι η κύφωση ένεκα στάσεως, η ποία χαρακτηρίζεται  από την δυνατότητα διόρθωσης της παραμόρφωσης . Αυτή η μορφή είναι απλή και δεν χρειάζεται θεραπείας.

1 (2)

Κύφωση ένεκα στάσης

2

Πραγματική Κύφωση

Η πραγματική κύφωση (structural) χαρακτηρίζεται από τη μη δυνατότητα διόρθωσης της παραμόρφωσης. Στη παιδική ηλικία οφείλεται κυρίως σε γενετικές παραμορφώσεις των σπονδύλων.

Στην εφηβική ηλικία   οφείλεται σε σφηνοειδή παραμόρφωση τριών ή περισσοτέρων σπονδύλων (Scheuermanns’ Disease). Η αιτία φαίνεται να οφείλεται στην οστεοποίηση των επιφυσιακών πλακών των σπονδύλων κατά την ανάπτυξη. Η ακτινογραφία είναι χαρακτηριστική με σφηνοειδή παραμόρφωση σε 3 ή περισσότερους γειτονικούς σπονδύλους, με  ανωμαλίες  και κερματισμό στις επιφυσιακές πλάκες . Ο ασθενής συνήθως εμφανίζει και πόνο. Η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των μυών και της στάσης. Σε καμπύλες πέραν των 40°-45° ενδείκνυται η χρήση ειδικού κηδεμόνα. Χειρουργική θεραπεία είναι σπάνια.

5

Ακτινογραφία με ασθένια Scheuermann

6

Ασθενής με διορθωτικό Κηδεμόνα

Στην ηλικία των 65- 75 ετών εμφανίζεται η οστεπορωτική κύφωση, που οφείλεται σε σφηνοειδή παραμόρφωση των σπονδύλων ένεκα οστεοπόρωσης.