Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΣκολιωση

Η σκολίωση είναι μία σύνθετη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης κυρίως  στο μετωπιαίο επίπεδο, δηλ υπάρχει πλαγιο-πλάγια παραμόρφωση με  ταυτόχρονη στροφή της σπονδυλικής στήλης γύρω απο τον άξωνα της.

7 (3)

Ασθενεις με σοβαρού βαθμού Σκολίωσης

5 (4)

Ασθενεις με σοβαρού βαθμού Σκολίωσης

Στις πλείστες περιπτώσεις η σκολίωση είναι ιδιοπαθής, δηλ αγνώστου αιτιολογίας, πολύ σπάνια η σκολίωση οφείλεται σε παθολογικές καταστάσεις όπως γενετικές ανωμαλίες με ημισπόνδυλους ή συνοστεώσεις,   νευρολογικές παθήσεις με αδυναμία στήριξης   της σπονδυλικής στήλης κλπ.

Η ιδιοπαθής σκολίωση εμφανίζεται συνήθως σε ηλικία 10- 15 ετών και η παραμόρφωση προχωρά όσο υπάρχει ανάπτυξη του ασθενή. Στους ενήλικες συνήθως  η σκολίωση δεν επιδεινώνεται, αλλά μόνο σπάνια και σε μεγάλες παραμορφώσεις προχωρά  κατά 1-2 μοίρες τον χρόνο.

Η  διάγνωση της σκολίωσης γίνεται σχετικά εύκολα με την παρατήρηση του ασθενή.  Γίνεται επιμελής επισκόπηση για τυχόν παραμορφώσεις και ασυμμετρία  τόσο στην πλάτη όσο και στη πρόσθια επιφάνεια του σώματος. Σαν ειδικό τεστ θεωρείται το τεστ κάμψη του κορμού προς τα εμπρός όπου σε περίπτωση σκολίωσης  εμφανίζεται ύβος δηλ καμπούρα . Σε περίπτωση ύπαρξης σκολίωσης καλό είναι να γίνει ακτινογραφικός έλεγχος  για τεκμηρίωση και μέτρηση του βαθμού σκολίωσης και για μελλοντικές συγκρίσεις.

44 (2)

Τεστ πρόσθιας Κάμψης

3 (3)

Τεστ πρόσθιας Κάμψης

41

Ακτινογραφία με σοβαρού βαθμού Σκολίωσης

Η σκολίωση βασικά δεν έχει συμπτώματα εκτός από την παραμόρφωση.

Η θεραπεία της σκολίωσης είναι συντηρητική. Βασικό σημείο είναι η στενή παρακολούθηση των  ασθενών  για εντοπισμό  τυχόν επιδείνωσης. Επιπλέον  γενικά συστήνεται φυσιοθεραπεία για μυϊκή ενδυνάμωση τόσο των ραχιαίων, όσο και των κοιλιακών μυών.

Σε περιπτώσεις μεγαλύτερης παραμόρφωσης, και όπου αναμένεται περισσότερη επιδείνωση (λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία του ασθενή, καθώς επίσης και άλλα  προγνωστικά σημεία ) εφαρμόζεται ειδικός  κηδεμόνας που φοριέται σχεδόν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο για συγκράτιση της επιδείνωσης και τυχόν διώρθωση.

6 (3)

Ειδικός Κηδεμόνας για θεραπεία Σκολίωσης

Χειρουργική θεραπεία για ανάταξη της παραμόρφωσης και σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης  για αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης,  γίνεται σχετικά σπάνια σε  σοβαρές παραμορφώσεις και όταν η πρόγνωση είναι αρνητική.