Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΕξαρθρημα της Ακρωμιοκλειδικης αρθρωσης

Το εξάρθρημα της ΑΚ-Άρθρωσης είναι  ο διαχωρισμός του τελικού τμήματος της κλείδας από το ακρώμιο.

Η Ακρωμιοκλειδική Άρθρωση ( ΑΚ- Άρθρωση ) συνδέσει τη κλείδα με την ωμοπλάτη.  Αυτή  παρουσιάζει μικρού βαθμού κινήσεις κυρίως σε κινήσεις του άνω άκρου πάνω από το οριζόντιο επίπεδου του ώμου.

Το εξάρθρημα της ΑΚ-Αρθρωσης, δηλ ο διαχωρισμός του τελικού τμήματος της κλείδας από το ακρώμιο, είναι τραυματική αιτιολογίας και μπορεί να είναι είτε οξύ είτε χρόνιο.  Ανάλογα με τον βαθμό παρεκτόπισης τα εξαρθρήματα ακρωμιοκλειδικής χωρίζονται σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. Επιπρόσθετα υπάρχουν εξάρθρημα  4ου βαθμού, όπου η κλείδα μετατοπίζεται προς τα πίσω, το εξάρθρημα 5ου βαθμού, όπου η κλείδα μετατοπίζεται προς τα πάνω σε μεγάλο βαθμό, και 6ου βαθμού όπου η κλείδα μετατοπίζεται μπροστά και κάτω από τη κορακοειδή απόφυση. Τα εξαρθρήματα  4ου, 5ου και 6ου  βαθμού είναι εξαιρετικά σπάνια.

Στα εξαρθρήματα 1ου και 2ου βαθμού ο ασθενής δεν εμφανίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του ώμου και έτσι αντιμετωπίζονται κατά βάση συντηρητικά.

Εξάρθρημα της Ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης Εξάρθρημα της Ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Στα 3ου βαθμού εξαρθρήματα, όπου υπάρχει πλήρη ρήξη των ακρωμιοκλειδικών αλλά και των κορακοκλειδικών συνδέσμων, η θεραπεία είναι μάλλον χειρουργική για αποφυγή μελλοντικών αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων. Βέβαια βασικό κριτήριο είναι η ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. Στην επέμβαση διενεργείται ανάταξη της κλείδας στην άρθρωση, και  σταθεροποίηση της, έτσι ώστε να  αποκατασταθούν οι ραγέντες σύνδεσμοι. Η επέμβαση γίνεται ανοικτά με τομή δέματος, ή υποβοηθούμενη αρθροσκοπικά.

imagesCA0BAX1J

Απλή Αποκατάσταση οξείας Ρήξης

Εξάρθρημα ΑΚ-Αρθρωσης

Αποκατάσταση οξείας Ρήξης με διπλό σημείο στήριξης

ΑΚ-Αρθρωση

Ρήξη ΑΚ- Αρθρωσης πριν την επέμβαση

IMG_0002 (2)

Ακτ/φία μετά την αποκατάσταση

Οι ίδιες αρχές αντιμετώπισης εφαρμόζονται και στα χρόνια εξαρθρήματα, όπου γίνεται αποκατάσταση των ραγέντων συνδέσμων με τενόντια  μοσχεύματα.

Εξάρθρημα ΑΚ-Αρθρωσης

Αποκατάσταση Χρόνιου Εξαρθρήματος με τενόντιο μόσχευμα

Μετεγχειρητικά μετά την επέμβαση το άνω άκρο τοποθετείται σε ειδικό νάρθηκα ή σε απλή επίδεση και συστήνεται η αποφυγή  της ανύψωσης του χεριού πάνω από το επίπεδο του ώμου για 6 εβδομάδες.  Ακολούθως προοδευτική κινητοποίηση και ενδυνάμωση μετά τον 3ον μήνα . Επάνοδος σε καθημερινές ασχολίες σε 2 -3 μήνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξετε στο:

  1. Εκπαίδευση Ασθενών / OrthoIllustrated
  2. Animation videos/ Ώμος / ΑΚ-Άρθρωση