Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΟστεοαρθριτιδα στη ΑΚ-Αρθρωση

Η Οστεοαρθρίτιδα στην ΑΚ-Αρθρωση είναι μία από τις αιτίες που προκαλούν πόνο στον ώμο κατά τις κινήσεις του χεριού πάνω από το επίπεδο του ώμου.

Η Οστεοαρθρίτιδα στην ΑΚ-Άρθρωση είναι μία όχι και τόσο συχνή οντότητα. Εμφανίζεται σε αθλητές ρήψεων αλλά επίσης και σε ηλικιωμένους ασθενείς. Πρόκειται για εκφυλιστικής μορφής αρθρίτιδα με δημιουργία διαβρώσεων στα οστά και οστεοφύτων, τα οποία καμία φόρα μπορούν να προκαλέσουν ρήξη στροφικού πετάλου.

Οστεοαρθρίτιδα στη ΑΚ-Αρθρωση Οστεοαρθρίτιδα στη ΑΚ-Αρθρωση

Τα συμπτώματα είναι πόνος στις κινήσεις του άνω άκρου κυρίως άνωθεν του οριζοντίου επιπέδου σε συσχετισμό με προσαγωγή , δηλ την μετακίνηση του ανυψωμένου άνω άκρου προς το αντίθετο χέρι.

Η θεραπεία είναι αρχικώς συντηρητική και σε αποτυχία αυτής ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία. Συνήθως εφαρμόζεται αρθροσκοπικός καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωσης τόσο στη κλειδική , όσο και στη ακρωμιακή πλευρά με άριστα αποτελέσματα.

Οστεοαρθρίτιδα στη ΑΚ-Αρθρωση

Ακτινογραφία πριν την επέμβαση

Οστεοαρθρίτιδα στη ΑΚ-Αρθρωση

Ακτινογραφία μετά την επέμβαση

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την επέμβαση αρχίζει άμεση κινητοποίηση του ώμου, εκτός αν αυτή έγινε σε συνδυασμό με συρραφή ρήξης τενόντων όποτε ακολουθείται η μετεγχειρητική πορεία της αποκατάστασης αυτής.