Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΑσβεστοποιος Τενοντιτιδα

Η ασβεστοποιός  Τενοντίτιδα είναι μία  πολύ επώδυνη κατάσταση στον ώμο που χαρακτηρίζεται από πόνο σε κίνηση και σε ηρεμία.

Η Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα  δηλ  η εναπόθεση ασβεστώσεων  μέσα στους   τένοντες – ενδοτενόντια –γίνεται για πολλούς λόγους Εικόνα 1,και 2 .

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδας

Εικόνα 1

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδας

Εικόνα 2: Ακτινογραφία με Ασβεστοποιό Τενοντίτιδα

Σε αυτή τη χρόνια φάση ο ασθενής παρουσιάζει ελαφρού βαθμού συμπτώματα υπακρωμιακής προστριβής ένεκα της διόγκωσης του τένοντα που συγκρούεται με το ακρώμιο. Εικόνα 3

1_1

Διογκωμένος τένοντας ένεκα εναπόθεσης ασβεστώσεων

Όταν κάποια στιγμή ο οργανισμός αποφασίσει να διαλύσει αυτές τις ασβεστώσεις τότε δημιουργείται φλεγμονή – Οξεία φάση – κατά την οποία ο ασθενής  υποφέρει από  σοβαροτάτου βαθμού  πόνο που φθάνει στο ανώτατο σημείο μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη του πόνου. Κάθε κίνηση στον ώμο είτε ενεργητική, είτε παθητική  είναι  πολύ επώδυνη.  H περίοδος του πόνου κυμαίνεται από δύο μέχρι τέσσερεις εβδομάδες και ακολούθως επέρχεται ηρεμία.

Η θεραπεία είναι συμπτωματική για την αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής, δηλ  χορήγηση αντιφλεγμονωδών  και παυσίπονων φαρμάκων, χρήση τοπικών φαρμάκων  και παγοθεραπείας.   Επίσης  μπορεί να γίνει έκχυση στεροειδών στον υπακρωμιακό χώρο.

Μία νέα μορφή θεραπείας έγκειται στη τοπική έκχυση Ξυλοκαϊνης – τοπικό αναισθητικό φάρμακο- και ακολούθως βελονισμός με την βελόνη της έκχυσης. Σκοπός αυτής της θεραπεία  είναι η αποσυμφόρηση του διογκωμένου τένοντα και αν είναι δυνατόν  η απορρόφηση των ασβεστώσεων ( Πιθανή χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος). Αυτή η μέθοδος βραχύνει τον χρόνο θεραπείας σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η Ασβεστοποιός τενοντίτιδα σπάνια χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός των ασβεστώσεων γίνεται όταν οι ασβεστώσεις χρονίζουν και δημιουργούν προβλήματα υπακρωμιακής προστριβής  και ουδέποτε διενεργείται  στην οξεία φάση.

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδας

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα

Αρθροσκοπική εικόνα απο καθαρισμό ασβεστώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξετε  στο:
Χειρουργικά  videos/ Ώμος/ Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα.