Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΤραυματισμοι και καταγματα στη περιοχη του ωμου

Οι τραυματισμοί και τα κατάγματα στη περιοχή του Ώμου περιλαμβάνουν τους τραυματισμούς στη κλείδα, στη κεφαλή και στο άνω πέρας του βραχιονίου οστού.

Τα κατάματα της κεφαλής του βραχιονίου οστού είναι αρκετά συχνά, και πολλές φορές δύσκολα να αντιμετωπισθούν. Εμφανίζονται συνήθως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά επίσης και σε νέους ασθενείς έπειτα από άσκηση σημαντικού βαθμού βίας. Συνήθως είναι κατάγματα 4 τεμαχίων  όπως φαίνεται στην εικόνα 1 και 2:

Καταγματα στη περιοχη του ωμου

Εικόνα 1

Καταγματα στη περιοχη του ωμου

Εικόνα 1

Η  αντιμετώπιση τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη της φύση του κατάγματος,  αλλά και τη γενική κατάσταση καθώς επίσης και τις ανάγκες και προσδοκίες η του ασθενή.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Σε νέους ασθενείς γίνεται προσπάθεια οστεοσύνθεσης και διατήρησης της κεφαλής, ενώ σε ηλικιωμένους ασθενείς μπορεί να γίνει αντικατάσταση της κεφαλής με ημιαρθροπλαστική.

Καταγματα στη περιοχη του ωμου

Αντικατάσταση της κεφαλής με Ημιαρθροπλαστική

Καταγματα στη περιοχη του ωμου

Οστεοσύνθεση του κατάγματος

Τα κατάγματα της κλείδας συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Βέβαια αν η μετατόπιση είναι σημαντική τότε τίθεται θέμα χειρουργικής θεραπείας με αρκετά καλά αποτελέσματα.

Τα εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδική άρθρωσης αναλύονται στις παθήσεις ώμου.