Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΠαθησεις Ποδοκνημικης και Ποδιου

ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (6679) 003

Προεγχειρητική φωτογραφία βλαισού μεγάλου δακτύλου

ν 009

Μετεχγειρητική φωτογραφία βλαισού μεγάλου δακτύλου

IMG_0001 (2)

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος
με μεγάλη
1η διαμετατάριο γωνία

IMG_0002 (6)

Μετεγχειρητική φωτογραφία μετά απο διόρθωση με κεντρική οστεοτομία μεταταρσίου