Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΠαθησεις Ωμου

Αρθροσκόπηση Ωμου Αρθροσκόπηση – Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου
Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής
Αρθροσκοπική Αποσυμπίεση Υποκρωμιακού Χώρου Αρθροσκοπική Αποσυμπίεση Υποκρωμιακού Χώρου
Αποκατάσταση  Στροφικού Πετάλου Αποκατάσταση  Στροφικού Πετάλου
Εξάρθρημα ΑΚ-άρθρωσης Εξάρθρημα ΑΚ-άρθρωσης
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Αποκατάσταση Ρήξης Στροφικού πετάλου -Απλή Συρραφή
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Αποκατάσταση Στροφικού Πετάλου – Τεχνική Διπλής Στήριξης
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Speed Bridge Knotless Repair
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Τενοντόδεση  Μ.Κ.Δικεφάλου
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Αποκατάσταση Εξαρθρήματος ΑΚ-Άρθρωσης 1
Αποκατάσταση Εξαρθρήματος ΑΚ-Άρθρωσης 2
Αποκατάσταση Εξαρθρήματος ΑΚ-Άρθρωσης 3
Αρθροσκοπικός Καθαρισμός της ΑΚ-Αρθρωση Αποκατάσταση Βλάβης  Bankart
Οστικό Έλλειμμα στην Ωμογλήνη
Οστικό Έλλειμμα στην Ωμογλήνη