Ορθοπαιδικό Ιατρείο Δρ. Νίκου Παπαλουκά MD, MKEOX
Αθλητιατρική - Αρθροσκοπική Χειρουργική
(Ώμου, Αγκώνα, Ισχίου, Ποδοκνημικής Άρθρωσης)
Μέλος: ΕΕΧΟΤ, ΚΕΟΧ, ΚΕΧΟΤ, SECEC/ESSSEΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η αποκατάσταση της Ρήξης του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου, μία επέμβαση ρουτίνας σήμερα, με άριστα αποτελέσματα, εξελίσσεται συνεχώς. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες για ανάπτυξη ολιγότερο τραυματικών μεθόδων ( τόσο στη δότρια περιοχή από όπου λαμβάνεται το μόσχευμα, όσο και στη δημιουργία των οστικών καναλιών στο γόνατο). Προσπάθειες γίνονται επίσης στη ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων σταθεροποίηση του μοσχεύματος. Επιπλέον προσπάθειες γίνονται για βελτίωση του τρόπου καθορισμού των καναλιών για όσο ο δυνατό πιο συμμετρικά γίνονται.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της συνεχώς βελτίωσης, ο ιατρός Νίκος Παπαλουκάς εφαρμόζει μία νέα μέθοδο αποκατάστασης της Ρήξης του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου. Αυτή ονομάζεται “All Inside Technique” και παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το ανάλογο video.